Vesimittarin asennus

Varmista tarkka vedenmittaus oikeaoppisella vesimittarin asennuksella. 

Vesimittarin on täytettävä mittauslaitelain vaatimukset

Vesimittarin on täytettävä mittauslaitelain vaatimukset, erityisesti kun sitä käytetään laskutuksen pohjana. Asennus on toteutettava siten, että mittari soveltuu käyttökohteeseensa ja asennuspaikkaan. Suunnitellessa huoneistokohtaista vedenmittausjärjestelmää ja hankittaessa vesimittareita on tärkeää ottaa huomioon virtausalueen lisäksi myös mittarin lämpötila-alue, jotta se sopii sekä kylmän että lämpimän veden kulutuksen mittaukseen. Tukes.fi tarjoaa lisätietoa oikean asennuksen ja käyttöajan merkityksestä vesimittarin luotettavuudelle. 

Vesimittarin oikeaoppinen asennus on avainasemassa luotettavuudelle

Vesimittarit on asennettava tarkasti valmistajan ohjeiden mukaisesti luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Virheiden korjaaminen jälkikäteen voi olla kallista ja hankalaa.   

Asennusohjeet koskevat muun muassa mittarin asentoa, ympäröivien putkien suoria osuuksia sekä takaisinvirtausta estävien venttiilien asentamista. Asennusohjeissa kerrotaan myös, miten putkiston paineistus on toteutettava mittarin vaurioiden välttämiseksi.  

Vesimittarin asentamiselle on oltava riittävästi tilaa

Huoneistokohtaisten vesimittareiden asennuspaikka on suunniteltava niin, että siellä on riittävästi tilaa, jotta mittari voidaan asentaa asianmukaisesti ja oikeaan asentoon. Lisäksi tilaan on mahduttava valmistajan ohjeiden mukainen riittävän pitkä suora putkiosuus ennen ja jälkeen vesimittarin. Lisäksi vesimittaritilan huoltoluukun on oltava riittävän suuri, jotta myös mittarin vaihto onnistuu. 

Tilaa on oltava riittävästi, jotta 

  • mittari voidaan helposti asentaa, lukea, huoltaa ja vaihtaa esimerkiksi vesimittareiden huoltoluukun on oltava riittävän suuri 
  • vesimittari voidaan asentaa oikeaan asentoon 
  • vesimittarin lisäksi tilaan mahtuu valmistajan ohjeiden mukainen riittävän pitkä suora putkiosuus ennen ja jälkeen mittarin. 

Mittarin valmistaja voi antaa suosituksen mittarin teknisestä käyttöiästä. Mekaanisten vesimittareiden tyypillinen tekninen käyttöikä on noin 10 vuotta. 

Vesimittareiden huolenpitosopimus

Huolenpitosopimuksella Vesimittaripalvelu seuraa taloyhtiön vesimittareiden toimintaa säännöllisesti. Tämä takaa sen, että taloyhtiön huoneistokohtaiset vesimittarit toimivat aina luotettavasti ja vedenkulutus voidaan laskuttaa asukkailta oikeudenmukaisesti.  
 
Vesimittaripalvelu suorittaa vesimittareiden määräaikaishuollon aina, kun yksittäisen asunnon mittarilukema ylittää miljoona litraa, mikä on valmistajan suosittelema huoltoväli. 

Vastuu vesimittarin luotettavasta toiminnasta

Vesimittarin valmistaja vastaa siitä, että CE-merkinnällä varustettu vesimittari täyttää vaatimukset ennen käyttöönottoa ja että asennusohjeet ovat asianmukaiset. Käyttäjän, yleensä taloyhtiön, vastuulla on varmistaa, että käytössä on asianmukainen mittari ja että se toimii luotettavasti koko käyttöajan. Käyttäjän on myös huolehdittava siitä, että suunnittelu ja asennustyö täyttävät säädösten vaatimukset. 

Taloyhtiön kannattaa käyttää ammattilaista vedenmittausjärjestelmän suunnitteluun, valvontaan ja toteutukseen.  

Pyydä tarjous vesimittareiden asennuksesta

Täytä alla oleva lomake ja pyydä tarjous vesimittareiden asennukseen. Voit myös ottaa yhteyttä meihin suoraan.