Vesimittareiden uusinta

Kuinka usein vesimittarit uusitaan? Vesimittarit on suositeltavaa vaihtaa 5-15 vuoden välein, jotta varmistetaan mittauksen tarkkuus ja luotettavuus. Vesimittarin kestoikään vaikuttaa ikävuosien lisäksi mittarin kautta virranneen veden määrä, sillä ajan myötä kuluneen vesimittarin mittaustarkkuus heikkenee. 

Tarvitsetko lisätietoja vesimittareiden uusinnasta?

Kysy lisää tai pyydä tarjous tarkastuksesta tai vesimittareiden uusinnasta.  

Tekninen käyttöikä ja siihen vaikuttavat seikat

Taloyhtiön on tärkeää ottaa huomioon vesimittareiden tekninen käyttöikä kunnossapitosuunnitelmassaan. Valmistajat antavat yleensä arvion mittareiden käyttöiästä, mutta käyttöikään vaikuttavat myös putkiston kunto ja veden laatu. Mekaanisten vesimittareiden käyttöikä on tyypillisesti noin 10 vuotta, mutta etenkin lämpimän veden mittareiden kohdalla vaihtotarve saattaa ilmetä jo viiden vuoden jälkeen. 

Ultraäänivesimittareiden uusinta 

Viime vuosina yleistyneet ultraäänivesimittarit ovat pääosin akkukäyttöisiä. Valmistajat ilmoittavat akun kestoksi yleensä 12-16 vuotta.  

On huomioitava, että vesimittareiden akut eivät yleensä ole ladattavia, eivätkä edes vaihdettavia, joten akun tyhjennettyä on koko vesimittari vaihdettava uuteen. Akun kesto ja sen vaihdettavuus on oleellinen asia mittareiden elinkaaressa, joten se on syytä selvittää mittarivalintaa tehdessä. 

Vaihtoväli ja huoltotoimenpiteet

Taloyhtiön on suositeltavaa varmentaa vesimittareiden toiminta viimeistään kymmenen käyttövuoden jälkeen. Vesimittarin vaihtoväli on mitoitettu mittarin koon ja käyttötavan mukaan. 

Vesimittareiden kunnon seuraaminen ja niiden vaihtaminen ajoissa uusiin on osa kiinteistön suunnitelmallista kunnossapitoa. Taloyhtiö vastaa siitä, että vesimittari soveltuu käyttötarkoitukseen ja toimii jatkuvasti luotettavasti. 

Pyydä tarjous tarkastuksesta tai vesimittareiden uusinnasta

Asiantuntijapalvelumme varmistaa, että vesimittarit ovat asennettu ja toimivat oikein.