Vedenmittausjärjestelmät

Vedenmittaus-järjestelmät

Vedenmittausjärjestelmä muodostuu huoneistokohtaisista vesimittareista tai mitta-antureista, huoneistoyksiköistä, huoneistossa olevista asukasnäytöistä, tiedonkeruuyksiköistä sekä pilvipalvelusta, mikä on veden laskuttajan sekä isännöitsijän käytössä. 

Asiantuntijamme auttavat vedenmittausjärjestelmään liittyvissä kysymyksissä. 

Vedenmittausjärjestelmän konfigurointi

Vedenmittausjärjestelmä on suunniteltava taloyhtiöön ottaen huomioon olemassa oleva käyttövesiputkisto, putkistojen reitit, putkikoot ja asennuspaikat. Vesimittareiden asennuksessa on oltava tarkkana, että jokainen yksilöity vesimittari asennetaan juuri ennalta merkittyyn käyttöpaikkaan. Vesimittarin asennussuunta ja esim. veden virtaaminen väärään suuntaan on estettävä yksisuuntaventtiilein. 

Vesimittarit valvovat myös vuotoja

Vuotojen havaitsemiseksi eri vesimittarivalmistajat käyttävät erilaisia hälytysparametreja. Joissakin seurataan jatkuvaa virtausta vesimittarin läpi ja hälytysrajaa voidaan säätää. Joissakin vedenmittausjärjestelmissä pitää veden virtauksen pysähtyä esim. kahdeksi tunniksi vuorokaudessa, jotta voidaan tulkita, että vuotoa ei ole. 

Vedenkulutustiedon keruu

Vesimittareiden etäluentaa varten tarvitaan tiedonkeruujärjestelmä. Nykyaikaisilla langattomilla vesimittareilla etäluenta saadaan yleensä toteutettua vaivattomasti. Taloon tarvitaan tukiasema tai joskus useampia asemia. 

Tukiaseman sijoittamisessa rakennukseen tulee huomioida:

 • Radiokuuluvuus kaikkiin vesimittareihin 
 • Tukiasemien ja keskusyksikön välinen kuuluvuus 
 • Laitteiden sijainti palomääräysten mukaisesti. Esim. porraskäytävissä ei saa olla laitteita, mitkä tulipalon sattuessa tuottavat palokaasuja tai savua pelastusreitille. 
 • Laitteet eivät voi sijaita siten, että ne joutuvat ilkivallan kohteeksi 

Lisäksi kannattaa huomioida:

 • Kulutustietojen käsittely vie pahimmillaan paljon aikaa, mikäli järjestelmä ei tuota tietoa helposti käsiteltävässä muodossa. Nykyiset mittausjärjestelmän tuottavat kulutusdataa vähintään vuorokausittain jokaisesta mittarista. 
 • Laskutukseen siirrettävä tieto täytyy olla oikein ja lukemien siirron pitää toimia 
  automaattisesti.  
 • Asukkaalla on oltava seurantamahdollisuus omaan vedenkulutukseen ja vesimittariin. 
 • Nykyisiin vedenmittausjärjestelmiin on liitettävissä kuluttajalle tarkoitettu näyttölaite tai 
  mobiilisovellus mittausdatan seuraamiseen. 

Langaton tiedonsiirto on tätä vedenmittausjärjestelmissä päivää

Langattomat järjestelmät alkoivat yleistyä kymmenisen vuotta sitten. Teknologioita on tässäkin lajissa useampia. Langaton M-Bus, LoRaWAN, NB-IoT jne. 

 • M-Bus tiedonsiirron kantomatka ei ole kovin pitkä. Taloyhtiön sisällä asennetaan tukiasemia yleensä vähintään jokaiseen porraskäytävään, korkeassa rakennuksessa ehkä jopa pari tukiasemaa per porraskäytävä. 
 • LoRa (long range), joka on tarkoitettu pienten datamäärien siirtoon vähäisellä energiamäärällä. LoRa- tekniikan etu on pitkä kantomatka, jolloin yleensä riittää yksi tukiasema per taloyhtiö. 
 • NB-Iot järjestelmän etu on hyvä rakenteiden läpäisevyys, mutta se vaatii vesimittarikohtaisen tiedonsiirtoliittymän datansiirtoon, mikä lisää kiinteitä kk-kustannuksia järjestelmän käyttämisestä. 

Asiantuntijamme auttavat vedenmittausjärjestelmään liittyvissä kysymyksissä

Milloin vesimittarit tulee vaihtaa taloyhtiössä?

Vesimittarit on vaihdettava yhtiössä mieluummin ennen kuin ongelmia alkaa syntyä. Mekaaniset vesimittarit ovat valitettavan lyhytikäisiä. Mittareiden luotettava kestoikä on yleensä 5 -10 vuotta. 
 
Vesimittarivalmistajat suosittelevat yleisesti, että vesimittarit on joka tapauksessa vaihdettava tietyin väliajoin, ja sen vuoksi vesimittareiden paristot/akut eivät ole vaihdettavia. Pariston virran loputtua on koko vesimittari vaihdettava uuteen. 

Vesimittarin vaihto on aina annettava ammattilaisen tehtäväksi, koska vesimittareiden vaihtamisessa on aina myös vuotoriski. Asentajan on huolellisesti varmistettava putkiston tiiveys vesimittarin vaihtotyön jälkeen. 

Vesimittareiden vaihtamisessa voi tulla yllätyksiä esim. liian pienten huoltoluukkujen takia. Joskus ei auta muu kuin suurentaa luukkua, jotta mittareiden vaihto onnistuu. 

Vesimittareiden elinkaaritarkastelu

Vesimittareiden elinkaari eri mittarityypeillä voi vaihdella paljonkin. Markkinoille on tuotettu hyvinkin huonolaatuisia (=halpoja) mittareita, missä käyttöikä voi olla vain muutamia vuosia. 
 
Toimialalla on yleinen käsitys, että mittarit tulisi joka tapauksessa vaihtaa uusiin 5-10 vuoden välein. 
Vesimittarivalmistajat ovat omaksuneet toimintamallin, missä mittarit uusittaisiin määrävälein, vaikka mittarit olisivat olleet tyhjissä asunnoissa ilman kulutusta. Mekaanisissa vesimittareissa mittarin koneistoa rasittaa mittarin läpi virranneen veden määrä. Yleensä mekaaniset mittarit kestävät noin miljoonan vesilitran kulutuksen. Lämpimän veden mittarit eivät välttämättä kestä niinkään pitkään. 
 
Uusien vesimittareiden hankinnassa tulisikin kiinnittää huomiota pitkän aikavälin kustannuksiin taloyhtiölle. Mittareilla on huomattavia eroja käyttökustannuksissa ja mittareiden vaihtotarpeessa. 

Mittarin asennustapa

Vesimittarin asennustapa vaikuttaa mittaustarkkuuteen ja vesimittarin elinkaareen. Mekaanisen mittarin mittaustarkkuus on parhaimmillaan taulu ylöspäin asennettuna. Vanhemmiten mekaanisen vesimittarin näyttötauluun saattaa kertyä vesihöyryä, mikä estää mittarin lukemisen. Tällöin myös mittarin optinen luenta estyy, jolloin lukematiedot eivät siirry etäluentaan.