Isännöitsijä

Huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen siirryttäessä yhtiöjärjestystä ei tarvitse muuttaa. Laki on muuttunut tältä osin 24.10.2020 kun huoneistokohtaiset vesimittarit ja kulutusperusteinen laskutus tulivat pakollisiksi. 

Miksi huoneistokohtainen vedenmittaus?

Huoneistokohtaisella vedenmittauksella ja laskutuksella tavoitellaan kustannusten oikeudenmukaista jakamista, vedenkulutuksen vähentämistä ja energiansäästöä. Asukkaille annetaan näin mahdollisuus käyttötavoillaan vaikuttaa vedenkulutukseensa ja siitä aiheutuviin kustannuksiin. 

Taloyhtiö vastaa vesimittareiden luotettavuudesta

Kun siirrytään vedenkulutuksen mittaamiseen, laskutuskäytössä olevan vesimittarin on täytettävä mittauslaitedirektiivin vaatimukset. Lisäksi mittareiden luotettavuudesta on huolehdittava koko niiden käytön ajan. Siirtymän yhteydessä tulee myös huomioida muutos laskutuksessa, sillä osakkaalle on vesilaskun perinnän yhteydessä ilmoitettava veden kulutustiedot. 

Vesimittareiden kunnon seuraaminen ja niiden vaihtaminen ajoissa uusiin on osa kiinteistön suunnitelmallista kunnossapitoa. Taloyhtiö vastaa siitä, että vesimittari soveltuu käyttötarkoitukseen ja toimii jatkuvasti luotettavasti. 

Asiantuntijapalvelumme varmistaa, että taloyhtiön asukkaat saavat oikeudenmukaisen vesilaskun. 

Puolueettomat vedenmittauksen asiantuntijat palveluksessasi

Olemme apunasi kaikkiin vedenmittaukseen liittyvissä kysymyksissä yli 30 vuoden kokemuksella.

Vedenmittausjärjestelmän toiminnan varmentaa pätevä tarkastaja

Kun vedestä laskutetaan kulutuksen pätevän tarkastajan toimesta. Suositus tarkastusaikavälistä on viisi vuotta.   

Vesimittarin luotettavaan toimintaan vaikuttavat monet asiat.  

  • Vesimittarin tulee olla tyyppihyväksytty  
  • Vesimittarin tulee olla asennettu oikealla tavalla ja valmistajan ohjeiden mukaan.  
  • Huoneistokohtaisen vesimittarin tulee olla huollettavissa ja vaihdettavissa, ja sen vuoksi mittarilla on oltava riittävän suuri huoltoluukku. 

Vesimittarin kestoikään vaikuttaa ikävuosien lisäksi mittarin kautta virranneen veden määrä. Miljoonan litran (1000 m3) ylittyessä on syytä vaihtaa vesimittari uuteen. Ajan myötä kuluneen vesimittarin mittaustarkkuus heikkenee. 

Laki huoneistokohtaisista vesimittareista

Vuoden 2020 lopulla voimaan astunut laki edellyttää, että taloyhtiöt asentavat kiinteistöön huoneistokohtaiset,
etäluettavat vesimittarit putkiremontin yhteydessä ja
alkavat käyttää mittarilukemia vesilaskutuksen perusteena.
 

Vesimittarin mittausvirheet mitä laki sanoo?

Mittauslaitelain mukaan vesimittareille asetettuja virherajoja ei saa ylittää.  

Kylmävesimittarilla suurin
sallittu virhe on
±2% 

Lämminvesimittarilla suurin
sallittu virhe on
±3%. 

Onko taloyhtiössä suoritettu vesimittareiden käyttöönottotarkastus?

Oletteko tarkastaneet vedenmittausjärjestelmänne? Toimivatko huoneistokohtaiset vesimittarit luotettavasti taloyhtiössänne? Onko niiden toiminta tarkastettu asentamisen ja käyttöönoton yhteydessä ja löytyykö siitä pöytäkirja?

Vedenmittausjärjestelmän käyttöönottotarkastus ja jatkuva seuranta ovat äärimmäisen tärkeitä. Laadukkaat vesimittarit eivät yksinään takaa luotettavaa veden laskutusta. 

On ensiarvoisen tärkeää varmistaa huoneistokohtaisten vesimittareiden luotettava toiminta käyttöönottotarkastuksessa ja sen jälkeen pitämällä huolta niiden toiminnasta suorittamalla säännöllisiä tarkastuksia. 

Mittaustulosten luotettavuuden takaamiseksi mittarit tulisi vaihtaa, kun niiden kautta on virrannut miljoona litraa vettä. Kahden hengen taloudessa tämä tapahtuu noin 15 vuoden kuluttua. Mekaaniset, paikalta luettavat mittarit, kannattaa samalla vaihtaa päivittämällä ne etäluettaviin mittareihin.  

Asiantuntijapalvelumme varmistaa, että taloyhtiön osakkaat saavat oikeudenmukaisen vesilaskun. 

Vedenmittausjärjestelmän käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastuksessa tutkimme, miten mittarit on suunniteltu ja asennettu kuhunkin kohteeseen, jotta voimme varmistua niiden oikeellisuudesta. Varmistamme, että jokaisessa asunnossa on sopiva vesimittari ja että se on asennettu oikein vesijohtoon. Joissakin asunnoissa voi olla useita vesimittareita, ja niiden sijainnin on oltava tarkka. Esimerkiksi kylpyhuoneen vesimittari ei saa olla ristiriidassa keittiön mittarin kanssa, eikä kylmävesimittari saa olla lämminvesijohdossa.  

Tämän takia käyttöönottotarkastuksessa kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen. 

Vedenmittausjärjestelmän auditointi

Auditoinnissa varmistetaan, että koko mittausprosessi toimii asianmukaisesti. Tarkistamme, että mittausdata siirtyy ongelmitta etäluennan kautta laskutusjärjestelmään ja vesilaskuun. 

Pyydä tarjous

Täytä alla oleva lomake ja pyydä tarjous taloyhtiöiden vedenmittauksesta. Voit myös ottaa yhteyttä meihin suoraan.