Vesimittareiden tarkastukset ja mittausjärjestelmän auditointi

Vesimittarin mittaustarkkuuden määritys eli vesimittarin tarkastaminen on aina tehtävä vesimittarin käyttöpaikalla, eli mittaria ei pidä irrottaa putkesta tarkastuksen aikana. Vesimittarin tarkastamiseen kannattaa käyttää ammattilaista. 

Mikä voi vaikuttaa vesimittarin mittaustarkkuuteen?

Vesimittarin mittaustarkkuuteen voi vaikuttaa sen läheisyydessä olevat venttiilit tai mahdolliset roskat mittarin suuaukolla. Sama mittari voi hyvinkin tuottaa oikean mittaustuloksen laboratorion testipenkissä, mutta käyttöpaikalla virheellisen tuloksen. Jopa vääränlainen mittarin tiiviste voi muuttaa mittaustulosta. 

Varmennamme mittarin toiminnan käyttöpaikalla tehtävällä punnitusmenetelmällä, jossa referenssinä käytetään tarkkuusvaakaa. 

Veden massa
Kylmä vesi   0,999 kg/litra     (+ 8°C ) 
Lämmin vesi    0,983 kg/litra     (+ 58°C)   

Vesimittarin mittausvirheet - mitä laki sanoo ja miten menetellä?

Mittauslaitelain mukaan vesimittareille sallitaan tietyt virheet. Kylmävesimittarilla suurin sallittu virhe on ±2% ja lämminvesimittarilla ±3%. 

Käyttöpaikalla tehdyssä testissä sallitaan 1,5 kertainen mittausvirhe uuteen mittariin verrattuna. 

Mikäli vesimittarin virhe ylittää sallitun virherajan, on se yleensä vaihdettava uuteen. Joskus mittausvirheen aiheuttamien roskien poisto mittarin suuaukolta voi korjata tilanteen. 

Huoneistokohtaisia vesimittareita ei voida jälkikäteen kalibroida (säätää) näyttämään oikein. 

Varmista vesimittarin luotettavuus tarkastuksessa

Vesimittareiden tarkastuksen ja mittausjärjestelmän auditoinnin aikana tarkistamme mm. seuraavat asiat: 

 • onko mittari asennettu suunniteltuun mittauspaikkaan? 
 • onko mittari oikeassa huoneistossa? 
 • onko mittari oikeassa putkessa (kylmä/lämmin)? 
 • onko mittarin virtaussuunta oikein päin? 
 • mittarin oikea asennusasento?
 • asennus vaakaputkeen/pystyputkeen, naamataulu ylös/alas/sivuttain
 • väärään asentoon asennettu mittari ei mittaa tarkasti
 • sallitut asennusasennot selviävät mittarin tyyppikilvestä
 • onko veden takaisinvirtaus estetty?
 • onko potentiaalitasaus (maadoitus) vesimittarin yli varmistettu?
 • onko mittarilla merkinnät tyyppihyväksynnästä? 
 • vain tyyppihyväksytty mittari on laskutuskelpoinen 
 • toimiiko vesimittareiden etäluenta? 
 • etäluennassa tulee olla näkyvillä samat mittarilukemat kuin asunnossa olevassa mittarissa (aina näin ei ole)

Mittari on yleensä suunniteltu myös toimivan joko pelkästään kylmän, tai pelkästään lämpimän veden mittaamiseen. Samaa mittaria ei yleensä voi käyttää kumpaan vaan. Mittareiden toimintalämpötilat on merkitty mittareihin T30, T50, T70, T90 merkinnöin. Kalliimmissa mittareissa voi olla myös T30/90 merkintä, jolloin sitä voidaan käyttää kaikissa lämpötiloissa. 

Vesimittareiden huolenpitosopimus

Huolenpitosopimuksella Vesimittaripalvelu seuraa taloyhtiön vesimittareiden toimintaa säännöllisesti. Tämä takaa sen, että taloyhtiön huoneistokohtaiset vesimittarit toimivat aina luotettavasti ja vedenkulutus voidaan laskuttaa asukkailta oikeudenmukaisesti.  

Vesimittaripalvelu suorittaa vesimittareiden määräaikaishuollon aina, kun yksittäisen asunnon mittarilukema ylittää miljoona litraa, mikä on valmistajan suosittelema huoltoväli. 

Huoneistokohtaiset vesimittarit kuuluvat mittauslaitedirektiivin piiriin

Mittauslaitedirektiivi eli MID (Measuring Instruments Directive) on yksi EU:n tuotedirektiiveistä, joka säätelee Euroopan Unionin alueella myytävien mittauslaitteiden vaatimuksia, valmistusta ja hyväksyntää. Se koskee lakisääteisen metrologian piiriin kuuluvia mittauslaitteita ja -ohjelmistoja.  
Taloyhtiön hallituksen on vastattava vesimittareiden luotettavasta toiminnasta. 
 
Mittaustuloksen hyödyntäjän eli laskuttajan on vastattava siitä, että laskutuskäytössä olevat vesimittarit täyttävät mittauslaitelain vaatimukset: 

 • Käyttöön otettavien vesimittareiden pitää täyttää mittauslaitedirektiivin vaatimukset. 
 • Vesimittarin on sovelluttava aiottuun käyttöön: esim. virtausalue on oikea ja lämpötila-alue sopii kylmän tai lämpimän veden mittaukseen. 
 • Vesimittari asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
 • Vesimittarit toimivat luotettavasti käytön ajan. 

Tarkastuksen aikana varmistetaan, että mittari soveltuu sen käyttöön ja paikkaan

Vesimittarin on sovelluttava käyttöön ja asennuspaikkaan. Suunnittelussa on otettava huomioon virtausalueen lisäksi lämpötila-alue tarpeen mukaan kylmän tai lämpimän veden mittaukseen. 

Vesimittarin luotettava toiminta riippuu oikeasta asennuksesta. Asennuksen suunnittelussa on huomioitava säädösten vaatimukset, ja suositeltavaa on käyttää ammattilaisia vedenmittausjärjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen. 

Valmistajien ohjeita vesimittarin asennuksesta on ehdottomasti noudatettava, sillä virheellinen asennus voi vaikuttaa mittarin luotettavuuteen ja siten myös vedenkulutuksen laskutukseen. 

Tärkeää on myös varmistaa, että etäluentaan kytketty vesimittari on liitetty oikean huoneiston putkistoon.

Tukes valvoo vesimittareiden ja niiden mukana toimitettujen dokumenttien vaatimustenmukaisuutta. 

Riittävästi tilaa mittarin asennukselle ja vaihdolle

Ympäristöministeriön asetus edellyttää, että huoneistokohtaisten vesimittareiden asennuspaikka on suunniteltava niin, että vesimittari voidaan asentaa oikein. 

Huoneistokohtaisten vesimittareiden asennuspaikka on suunniteltava niin, että siellä on riittävästi tilaa, jotta mittari voidaan asentaa asianmukaisesti ja oikeaan asentoon. Lisäksi tilaan on mahduttava valmistajan ohjeiden mukainen riittävän pitkä suora putkiosuus ennen ja jälkeen vesimittarin. Lisäksi vesimittaritilan huoltoluukun on oltava riittävän suuri, jotta myös mittarin vaihto onnistuu. 

Hyväksytyn vesimittarin merkinnät

Mittauslaitedirektiivin (MID) mukaisten vesimittareiden valmistaja antaa vesimittareille vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, jossa valmistaja vakuuttaa vesimittarin täyttävän MIDissä asetetut vaatimukset. Tämän merkiksi vesimittarissa on kuvan mukainen CE-merkintä ja täydentävät merkinnät. 

Tilaa vesimittarin tarkastus

Täytä alla oleva lomake ja tilaa vesimittarin tarkastus kotiisi. Voit myös ottaa yhteyttä meihin suoraan.