Huoneistokohtaisten vesimittareiden etäluenta on moderni ratkaisu vedenkulutuksen seurantaan

Huoneistokohtaisten vesimittareiden etäluennalla tarkoitetaan vedenkulutuksen mittaamista ja mitattujen kulutuslukemien siirtämistä vesimittarilta veden laskuttajan tietojärjestelmiin automaattisesti tietoliikenneverkkoa pitkin.

Mitä laki sanoo etäluettavista vesimittareista?

Vuoden 2020 lopulla voimaan astunut laki edellyttää, että taloyhtiöt asentavat kiinteistöön huoneistokohtaiset, etäluettavat vesimittarit putkiremontin yhteydessä ja alkavat käyttää mittarilukemia vesilaskutuksen perusteena.

Mitä etäluettava vesimittari mahdollistaa?

Etäluettava vesimittari avaa monia mahdollisuuksia. Asukkaille voidaan tarjota esimerkiksi kuukausipohjaista laskutusta ilman nykyisin käytössä olevaa arvio- ja tasauslaskutusta. Tämä tuo selkeyttä ja ennakoitavuutta laskutukseen, kun kulutuslukemat siirtyvät automaattisesti järjestelmiin.

Etäluenta auttaa asiakaspalvelua ja kulutuksen hallintaa

Etäluettavien vesimittareiden avulla asiakaspalvelu voi helpommin selvittää suurista vesilaskuista aiheutuneet reklamaatiot. Mittarilukemat ovat saatavilla tietojärjestelmissä tiheämmin, jopa kerran vuorokaudessa tai useammin, mikä parantaa lukemien oikeellisuutta ja auttaa välttämään mekaanisten vesimittareiden luennan virheitä.

Kulutuksen seuranta ja ympäristötietoisuus

Tiheämpi, todelliseen kulutukseen perustuva laskutus yhdistettynä kulutusseurantapalveluihin kannustaa usein asukkaita säästeliäämpään vedenkäyttöön. Tämä edistää ympäristötietoisuutta ja voi vähentää merkittävästi vedenkulutusta sekä kustannuksia.

Huoneistokohtaisten vesimittareiden etäluenta ei ainoastaan modernisoi vedenkulutuksen seurantaa, vaan se myös tehostaa toimintaa ja edistää kestävää kehitystä vesihuollon alalla.

Picture of Tapio Rask

Tapio Rask